2010

Επέκταση ρυθμίσεων μειωμένων τιμολογίων της Δ.Ε.Η. στις τρίτεκνες οικογένειες

Βουλευτής Ν.Δ. Ηρακλείου, κ. Ελευθέριος Αυγενάκης
Θέμα: Επέκταση ρυθμίσεων μειωμένων τιμολογίων της Δ.Ε.Η. στις τρίτεκνες οικογένειες και μείωση των δημοτικών τελών σε όλες τις οικογένειες με τρία παιδιά και άνω.
Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Τίνα Μπιρμπίλη

Σε συνέχεια της με αρ. Πρωτ. 7752 από 19.3.2010 κοινοβουλευτικής μου παρέμβασης, του απαντητικού εγγράφου του Υπουργείου σας με αρ. Πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ6/44/7665 από 23-4-2010 και των συνημμένων εγγράφων με αρ. Πρωτ. ΓρΔ/1702/7-4-10 της ΔΕΗ Α.Ε. και Ο-40927/7-4-10 της ΡΑΕ, επισημαίνω την ανάγκη να υπάρξει πρόνοια επί των τιμολογίων της ΔΕΗ για τις οικογένειες με τρία παιδιά και άνω, οι οποίες και είναι δεδομένο ότι χρήζουν της στήριξης της οργανωμένης Πολιτείας, ιδιαίτερα κατά την παρούσα οικονομική συγκυρία, καθώς έχουν αυξημένα έξοδα διαβίωσης. Σε συνδυασμό μάλιστα με τα προσφάτως ψηφισθέντα οικονομικά και τα φορολογικά μέτρα, η επιβάρυνση των συγκεκριμένων συμπολιτών μας είναι ασφυκτική.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την επέκταση των μειωμένων τιμολογίων της ΔΕΗ και στις οικογένειες με τρία παιδιά, ακριβώς όπως ισχύει για τους πολύτεκνους και όπως ορίζει η Υπουργική Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/22891/17-12-2004. Ταυτόχρονα, οφείλει να αποτελέσει αντικείμενο προσεκτικής εξέτασης και η προώθηση ρύθμισης για την αντίστοιχη μείωση των Δημοτικών τελών που συμπεριλαμβάνονται στα τιμολόγια της ΔΕΗ σε όλες τις οικογένειες με τρία παιδιά και άνω.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Στο πλαίσιο της σταδιακής αναγνώρισης των ίδιων δικαιωμάτων των οικογενειών με τρία παιδιά και με αυτές των τεσσάρων και άνω, υπάρχει η πολιτική βούληση εκ μέρους της κυβέρνησης για την επέκταση της εφαρμογής των μειωμένων τελών και στους τρίτεκνους, ακριβώς όπως ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες;

Υπάρχει η πολιτική βούληση εκ μέρους της κυβέρνησης να προωθήσει ρύθμιση για την αντίστοιχη μείωση των Δημοτικών τελών που συμπεριλαμβάνονται στα τιμολόγια της ΔΕΗ σε όλες τις οικογένειες με τρία παιδιά και άνω;