2010

Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου για το Κέντρο γενετικής βελτίωσης ζώων στα Ιωάννινα;

Βουλευτής Ν.Δ. Ιωαννίνων, κ. Σταύρος Καλογιάννης
Θέμα: Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου για το Κέντρο γενετικής βελτίωσης ζώων στα Ιωάννινα;
Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κατερίνα Μπατζελή,

Στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία απαιτείται ιδιαίτερη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και ειδικότερα της κτηνοτροφίας που αποτελεί βασικό πυλώνα του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Σύμφωνα με όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα η Κυβέρνηση προτίθεται – εντελώς αναιτιολόγητα- να καταργήσει τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (ΚΓΒΖ) σε όλη τη χώρα εντός του 2010.

Τα ΚΓΒΖ, μετά την αποδυνάμωση των γραφείων κτηνοτροφίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, είναι οι μόνες δημόσιες Υπηρεσίες που απευθύνονται στον κτηνοτρόφο, όπου αυτός ασκεί τη δραστηριότητά του και καλύπτουν το μεγάλο κενό στον τομέα της επιστημονικής στήριξης. Ειδικότερα το ΚΓΒΖ Ιωαννίνων είναι μια οργανωμένη υπηρεσία, με 30ετή εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και είναι στελεχωμένα με ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Σήμερα υλοποιούνται από το ΚΓΒΖ Ιωαννίνων σημαντικά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκσυγχρονισμού και οργάνωσης της κτηνοτροφίας (π.χ. πρόγραμμα παραγωγής και διακίνησης αναπαραγωγικού υλικού για τις ανάγκες της κτηνοτροφίας, πρόγραμμα διάσωσης και διατήρησης σπάνιων Ελληνικών φυλών αγροτικών ζώων).

Το ΚΓΖΒ Ιωαννίνων συμβάλλει επίσης στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη διατροφή των ζώων και την παραγωγή τους, τον ενσταβλισμό, τη διάθεση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, την βόσκηση κ.α.

Συνεπώς το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να αξιολογήσει το έργο των ΚΓΒΖ και να ξεκινήσει διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αναδιοργάνωσή τους και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους ώστε να εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες της κτηνοτροφίας.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται η κυρία Υπουργός: Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου για το Κέντρο γενετικής βελτίωσης ζώων στα Ιωάννινα;