2010

Προσπάθειες για πάταξη λαθρεμπορίου καυσίμων

Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β' Αθηνών, κ. Μίμης Ανδρουλάκης
Θέμα: Προσπάθειες για πάταξη λαθρεμπορίου καυσίμων
Προς: Υπουργό Οικονομίας, Ναυτιλίας και Ανταγωνιστικότητας: κ. Λούκα Κατσέλη
και Υπουργό Προστασίας του Πολίτη: κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Οι αυξήσεις του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τους τελευταίους μήνες, συνοδεύονται από ένα νέο κύμα στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Είμαστε πλέον η χώρα με τα δεύτερα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη αλλά και η χώρα στην οποία παράνομες εταιρίες καυσίμων μπορούν να δουλεύουν με το μεγαλύτερο δυνατό περιθώριο κέρδους. Μέσω των εικονικών αγοραπωλησιών καυσίμων σε γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία κτλ), οι εταιρίες διακίνησης λαθραίων καυσίμων καταφέρνουν να διακινούν μεγάλες ποσότητες και στην ελληνική επικράτεια, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη αλλά και στερώντας από το κράτος σημαντικά φορολογικά έσοδα (υπολογίζονται σε €5 δις ετησίως). Επίσης, δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με τις εταιρίες καυσίμων που είναι συνεπείς και πληρώνουν φόρους και δασμούς. Η σύσταση ειδικού σώματος πάταξης λαθρεμπορίου καυσίμων αλλά και οι πιθανοί πιο εντατικοί έλεγχοι του ΣΔΟΕ, ενώ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δε φαίνεται να λύνουν το πρόβλημα.

Ερωτούνται οι κκ Υπουργοί

Προτίθενται να δράσουν αποφασιστικά για την πάταξη αυτού του φαινομένου προχωρώντας σε συμπληρωματικές ενέργειες όπως η υποχρέωση για ηλεκτρονική καταχώρηση αποθηκών και εγγράφων, η επιβολή στις εταιρίες που έχουν άδεια διακίνησης ναυτιλιακών καυσίμων να χρησιμοποιούν μόνο ιδιόκτητα ή μισθωμένα οχήματα και τέλος η πραγματοποίηση περιοδικών ελέγχων στις εταιρίες για να εξακριβωθεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας;