2009

Για ποιους λόγους και σε ποιους πωλείται η θυγατρική του ΟΤΕ Cosmofon στα Σκόπια;

27/01/2009
Βουλευτές ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ.κ., Χάρης Τσιόκας, Γιάννης Σκουλάς, Μιλτιάδης Βέρρας, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Μιχάλης Κατρίνης, Ηλίας Λαμπίρης, Έκτορας Νασιώκας, Αικατερίνη Περλεπέ - Σηφουνάκη, Μιχάλης Τιμοσίδης, Χρήστος Χάιδος, Εύη Χριστοφιλοπούλου, Τόνια Αντωνίου, Νικόλαος Ζωΐδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Γιάννης Μανιάτης, Εμμανουήλ Στρατάκης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Νίκος Σηφουνάκης
Θέμα: Για ποιους λόγους και σε ποιους πωλείται η θυγατρική του ΟΤΕ Cosmofon στα Σκόπια;
Προς: Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Ιωάννη Παπαθανασίου, Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Ευριπίδη ΣτυλιανίδηΗ επιλογή της Κυβέρνησης της Ν.Δ. να «ξεπουλήσει» τον όμιλο ΟΤΕ στην Deutsche Telecom  δημιουργεί πολύπλευρες επιπτώσεις για το ρόλο της χώρας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Χαρακτηριστική απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι ο ΟΤΕ δέχθηκε να πωληθεί η θυγατρική του Cosmofon  στα Σκόπια δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στη θυγατρική της Deutsche Telecom , Τ - Mobile,  να έχει το πλεονέκτημα στην αντίστοιχη αγορά.

Επειδή το πολιτικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται δεν μπορεί να βρίσκει άλλοθι στις δήθεν ταμειακές στοχεύσεις της Κυβέρνησης.

Επειδή η χώρα σε μια περίοδο εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή χάνει εργαλείο άσκησης πολιτικής και οικονομικής διπλωματίας.

Επειδή  στη λειτουργία της αγοράς τα «κενά» καλύπτονται όχι μόνο από ανταγωνιστές αλλά και από διαφορετικά συμφέροντα με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται ο ρόλος της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.

Ερωτάσθε κ. Υπουργοί

    * Ποιος αναλαμβάνει τις ευθύνες απώλειας εργαλείου άσκησης πολιτική και οικονομικής διπλωματίας από την πώληση της Cosmofon στα Σκόπια ;
    * Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης – και μάλιστα έναντι ενός ευκαιριακού τιμήματος - να εκχωρήσει μερίδιο αγοράς όχι μόνο σε ανταγωνιστή αλλά και σε αντιτιθέμενα συμφέροντα ;
    * Για ποιους λόγους η Deutsche Telecom δεν έχει καταθέσει ακόμη το επιχειρησιακό της πρόγραμμα για τον Όμιλο ΟΤΕ ;
    * Θα ανακαλέσει η Κυβέρνηση την πρόθεσή της να εκποιήσει την Cosmofon στα Σκόπια ;
Απάντηση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 13159/26-1-2009 που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές θέτουμε υπόψη σας ότι :

Η ΟΤΕ Α.Ε. λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε περιβάλλον ελεύθερης αγοράς σύμφωνα με το δίκαιο που τη διέπει ως ανώνυμη εταιρεία του κ.ν. 2190/1920. Το Ελληνικό Δημόσιο μετέχει στην ΟΤΕ Α.Ε. δια του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και ασκεί έλεγχο υπό την ιδιότητα του αυτή του μετόχου.

Η ΟΤΕ Α.Ε. έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και αναπτύσσει τη δική της εταιρική στρατηγική, αναφορικά με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών. Σχετικό είναι το υπ' αριθ. 121727/18-2-2009 έγγραφο της εταιρείας.


Απάντηση της κ. Αλεξάνδρας Παπαδέα, Προϊσταμένης Υπ/νσης Εταιρικής Λειτουργίας ΟΤΕ

Επί του με αριθ. Πρ. Β-155/4-2-09 εγγράφου σας και αφού λάβαμε υπόψη μας και την με αριθμό 13159-26-1-09 ερώτηση 18 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ την οποία μας αποστείλατε συνημμένα σας γνωρίζουμε εισαγωγικών ότι τόσο η εταιρείας μας όσο και οι θυγατρικές μας εταιρείες λειτουργούς σε περιβάλλον ελεύθερης αγοράς και με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια οι δε υποθέσεις τους που έχουν σχέση με την εν γένει λειτουργία τους και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας τους δεν είναι δημόσιες υποθέσεις οι οποίες υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Ο έλεγχος της εταιρείας μας γίνεται σύμφωνα με το δίκαιο που τη διέπει ως ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη σε χρηματιστηριακές αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά το Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχος μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μας έχει ως προς την άσκηση ελέγχου και παροχή προς αυτό πληροφοριών τα συγκεκριμένα δικαιώματα που περιγράφονται στο ισχύον αυτό νομικό πλαίσιο και είναι σύμφωνα και με ρητή διάταξη του ΚΝ 2190/20. Υποχρεωτικώς όμοια για όλους τους μετόχους της μειοψηφίας και ανάλογα προς αντιπροσωπευόμενο εκάστοτε ποσοστό του κεφαλαίου.

Παρά ταύτα επειδή η διαφάνεια αποτελεί πρακτική και συνεχή μέριμνα της διοικήσεως της εταιρείας μας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και ενημερώσεων που έλαβαν χώρα στη Βουλή ενόψει της ψήφισης του ν. 3676/2008, για την επικύρωση της συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημόσιου και DT εξηγήσαμε τους λόγους που υπαγόρευσαν τη λήψη απόφασης για έξοδο του Ομίλου ΟΤΕ από την COSMOFON. Για τους λόγους αυτούς και η Cosmofon έχει εξαιρεθεί από τις περιπτώσεις ασκήσεως veto από το Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση και ενημερωτικά σημειώνουμε ότι η Cosmofon αντιπροσωπεύει ποσοστό λιγότερο του 1% των εσόδων του Ομίλου ενώ οι δυνατότητες ανάπτυξης της είναι περιορισμένες.