2009

Καθυστέρηση επέκτασης Π.Ο.Π. για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε όλο το Νομό Μεσσηνίας

07/10/2009
Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
Θέμα: Καθυστέρηση επέκτασης Π.Ο.Π. γι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε όλο το Νομό Μεσσηνίας
Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κατερίνα Μπατζέλη
 

Εδώ και ένα περίπου χρόνο έχει κατατεθεί πρόταση - απόφαση από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Μεσσηνίας για την επέκταση του Προϊόντος Ονομασία - Προέλευσης (Π.Ο.Π.) για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Καλαμάτας σε όλο το Νομό καθώς και για αυστηροποίηση των κριτηρίων. Με την πρόταση αυτή συμφωνούν όλοι οι φορείς του Νομού Μεσσηνίας και η Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Περί τα τέλη Ιουνίου το ΥΠΑΑΤ απέρριψε την ένσταση που είχε καταθέσει ο Συνεταιρισμός Δολών κατά της ανωτέρω πρότασης - απόφασης της Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας. Κατόπιν τούτου δεν δικαιολογείται καμιά καθυστέρηση στην υλοποίηση της εν λόγω πρότασης.

Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν προχώρησε όμως από τον Ιούνιο μέχρι τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αποδοχή της πρότασης - απόφασης της Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας) και στη συνέχεια στην προώθησή της στην Ε.Ε. για την τελική έγκριση.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Θα υπογράψει άμεσα την πρόταση της Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας για επέκταση του Π.Ο.Π. για το ελαιόλαδο Καλαμάτας σε όλο το Νομό Μεσσηνίας και θα την προωθήσει κατόπιν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τελική έγκριση;

Απάντηση από κ. Κατερίνα Μπατζέλη,Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής κα Ε. Αμμανατίδου- Πασχαλίδου, σας πληροφορούμε τα εξής:
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας υπέβαλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας) την 9η Ιουλίου 2008, αίτηση και πλήρη φάκελο για την τροποποίηση των προδιαγραφών του προϊόντος ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΠ, σύμφωνα με την αριθμ. 261611/7-3-2007 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το αίτημα αφορά τροποποίηση των παρακάτω σημείων:
α) της περιγραφής του προϊόντος (θέσπιση πιο αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών),
β) της μεθόδου παραγωγής (χρήση ραβδιστικών μηχανημάτων στη συγκομιδή και περιορισμός μέγιστης θερμοκρασίας επεξεργασίας του ελαιοκάρπου και της ελαιόμαζας από 32° C σε 27° C),
γ) της γεωγραφικής ζώνης παραγωγής (επέκταση της σε όλο το Νομό Μεσσηνίας) και
δ) του δεσμού του προϊόντος με την οριοθετημένη ζώνη παραγωγής (προσθήκη στοιχείων τεκμηρίωσης που αφορούν όλο το Νομό Μεσσηνίας),
Το εν λόγω αίτημα, αφού αξιολογήθηκε από τη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας και κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Καν. (ΕΚ) 510/2006 και 1898/2006, κατόπιν δημοσιοποιήθηκε, σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι σε εθνικό επίπεδο για να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.
Κατά του εν λόγω αιτήματος υποβλήθηκε μία ένσταση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δολών Μεσσηνίας.
Η ένσταση εξετάστηκε από την επιτροπή που προβλέπεται στην παραπάνω ΚΥΑ και δεν έγινε αποδεκτή, σύμφωνα με το αρ. 9/17-6-2009 πρακτικό της.
Η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, σε εφαρμογή της παραπάνω ΚΥΑ, προώθησε την 24η Ιουνίου 2009 στον τότε αρμόδιο Γενικό Γραμματέα σχέδιο απόφασης για την έγκριση της εν λόγω τροποποίησης, το οποίο, μετά την υπογραφή του από το Γενικό Γραμματέα, προωθήθηκε στο γραφείο του τότε αρμόδιου Υφυπουργού. Την 30η Σεπτεμβρίου 2009 το παραπάνω σχέδιο επεστράφη ανυπόγραφο από το γραφείο του τότε Υφυπουργού στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία. Κατόπιν τούτου, η όλη διαδικασία τελεί υπό εκκρεμότητα εν όψει των επικείμενων διεργασιών για την κατανομή αρμοδιοτήτων.