Αρχείο Ερευνών

Πόσο εύκολη είναι η μεταφορά του λογαριασμού μας σε άλλη τράπεζα

Από την 1η Νοεμβρίου 2009, είναι ευκολότερη, για τους καταναλωτές, η μεταφορά του προσωπικού τρεχούμενου λογαριασμού τους και του ατομικού λογαριασμού ταμιευτηρίου τους, από μια τράπεζα, σε άλλη, στην Ελλάδα. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το ΚΕ.Π.ΚΑ., από την πρώτη στιγμή, έδωσε, δυναμικά, το παρόν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, για να διαμορφωθούν όροι και διαδικασίες φιλικές, για τους καταναλωτές.

Σήμερα, λοιπόν, για κάθε καταναλωτή, που επιθυμεί να μεταφέρει είτε τον προσωπικό τρεχούμενο λογαριασμό του, είτε τον ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου του, σε άλλη τράπεζα, η νέα τράπεζα λειτουργεί, ως το κύριο σημείο επαφής και προσφέρει τη συνδρομή της, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς. Έρχεται, σε συνεννόηση, με την παλαιά τράπεζα, διασφαλίζοντας ότι η μεταφορά των επαναλαμβανόμενων πληρωμών του καταναλωτή, όπως τυχόν άμεσες χρεώσεις και πάγιες εντολές, διενεργούνται ομαλά, απλά και γρήγορα. Τέλος, η νέα τράπεζα βοηθά τον καταναλωτή, στο κλείσιμο του παλαιού λογαριασμού και στη μεταφορά του υπολοίπου, στο νέο λογαριασμό.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν υποχρεώσεις των τραπεζών, που απορρέουν, από τις «Κοινές Αρχές σχετικά με τη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών», οι οποίες αποτελούν ένα Κώδικα Δεοντολογίας, στον οποίο έχουν προσχωρήσει, εθελοντικά, σχεδόν όλες οι τράπεζες. Η προσχώρηση αυτή σημαίνει ότι οι Κοινές Αρχές εφαρμόζονται, υποχρεωτικά, από τις τράπεζες, που τις έχουν προσυπογράψει.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ.-Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών θέλησε να διαπιστώσει, αν οι τράπεζες εφαρμόζουν, στην πράξη, αν δηλαδή, ανταποκρίνονται, στις υποχρεώσεις τους, που πηγάζουν, από τις Κοινές Αρχές. Για το λόγο αυτό, διενεργήσαμε μια έρευνα. Η έρευνα διενεργήθηκε, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. πιστεύει ότι η 15 του Μάρτη δεν αποτελεί επέτειο, στην οποία θυμόμαστε ότι οι καταναλωτές έχουμε δικαιώματα. Τα δικαιώματά μας ισχύουν 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Έτσι, αποφασίσαμε να κάνουμε έρευνες, για να εξακριβώσουμε αν η αγορά λειτουργεί, σωστά και αν οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τη νομοθεσία και σέβονται τα δικαιώματά μας. Φέτος, θελήσαμε να ελέγξουμε κατά πόσο οι καταναλωτές, στην Ελλάδα, μπορούν να αλλάξουν τράπεζα, γεγονός που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά μας.

Στην έρευνα, που κάναμε, συμμετείχαν 146 καταναλωτές, από όλη την Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 9/2/2012-7/3/2012, μέσω ερωτηματολόγιου, που αναρτήθηκε, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. και εκτυπώθηκε, για όσους δεν είχαν πρόσβαση, στο internet. 33% των ερωτηματολογίων συμπληρώθηκαν, ηλεκτρονικά και 67% συμπληρώθηκαν, γραπτώς.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν:
Το 80,83% των καταναλωτών, που συμμετείχαν, στην έρευνά μας, δεν άλλαξε την τράπεζα, στην οποία τηρούσε το λογαριασμό του. Οι λόγοι της μη αλλαγής ήταν:

 • Είμαι ευχαριστημένος με την τωρινή τράπεζά μου: 23,74%
 • Είναι εξαιρετικά περίπλοκο ή/και χρονοβόρο: 6,78%
 • Δε θέλω να απομνημονεύω νέους αριθμούς λογαριασμών και καρτών: 1,69%
 • Έχω χρησιμοποιήσει προϊόντα και υπηρεσίες (όπως δάνεια ή υποθήκες), τα οποία είναι συμβεβλημένα, με τον τρέχοντα λογαριασμό μου: 28,81%
 • Δε θεωρώ ότι ένας διαφορετικός πάροχος θα μου προσφέρει κάτι παραπάνω, οπότε δε βλέπω το λόγο: 28,81%
 • Μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να συγκρίνω τις εναλλακτικές μου επιλογές: 3,39%
 • Ανησυχώ, για την πιθανότητα κάποιου λάθους, για παράδειγμα, κατά τη μεταφορά των πάγιων εντολών μου: 6,78%

1 στους 2 καταναλωτές (47,46%), από αυτούς που δεν άλλαξαν τράπεζα, φοβάται να προχωρήσει, σε αυτήν την αλλαγή, λόγω της δυσκολίας του να κατανοήσει τα σύνθετα πακέτα προϊόντων, που έχει ή τις δύσκολες διαδικασίες των τραπεζών. Αυτή είναι η αντίληψη της πλειοψηφίας των καταναλωτών, που δηλώνει ότι οι τράπεζες δεν είναι φιλικές, με τον καταναλωτή, του προκαλούν φόβο και πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες, για να αλλάξουν την κατάσταση. Άλλωστε, η πλειοψηφία όσων προσπάθησαν να αλλάξουν τράπεζα (57,14%), βρήκαν τις διαδικασίες προσιτές.

Όμως, περίπου 1 στους 3 καταναλωτές (28,81%), από αυτούς που δεν άλλαξαν τράπεζα, θεωρούν ότι όλες οι τράπεζες προσφέρουν τα ίδια προϊόντα. Αυτό δείχνει την έλλειψη γνώσης ή και κατανόησης, από τους καταναλωτές, των τραπεζικών προϊόντων και καταλήγει στη μη πίεση των τραπεζών, για να θέσουν, στην αγορά, πιο φιλικά, για τους καταναλωτές προϊόντα.

Μόνο το 19,17% των καταναλωτών, που συμμετείχαν, στην έρευνά μας, άλλαξε την τράπεζα, στην οποία τηρούσε τον τραπεζικό λογαριασμό του, τα τελευταία δύο χρόνια. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων, που άλλαξαν την τράπεζα, χαρακτήρισαν την αλλαγή σχετικά εύκολη. Αναλυτικά, οι απαντήσεις, που πήραμε, ήταν:

 • Πολύ εύκολο: 28,57%
 • Αρκετά εύκολο: 28,57%
 • Ούτε εύκολο, ούτε δύσκολο: 21,43%
 • Αρκετά δύσκολο: 7,14%
 • Πολύ δύσκολο: 14,29%

Το 71,43% ολοκλήρωσε τη διαδικασία σε διάστημα μικρότερο των 14 εργάσιμων ημερών, ενώ το υπόλοιπο 28,57%, σε διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερών. Οι συμμετέχοντες, που άλλαξαν την τράπεζα, όπου τηρούσαν τον τραπεζικό λογαριασμό τους, βρήκαν τη διαδικασία σχετικά απλή Αναλυτικά, οι απαντήσεις, που πήραμε, ήταν:

 • Πολύ απλή: 28,57%
 • Αρκετά απλή: 35,71%
 • Ούτε απλή, ούτε περίπλοκη: 21,43%
 • Αρκετά περίπλοκη: 0%
 • Εξαιρετικά περίπλοκη: 14,29%

Το 90,91% δεν αντιμετώπισε κάποια λάθη, στη μεταφορά αυτή. Κανένας καταναλωτής δεν αντιμετώπισε προβλήματα, με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες (όπως δάνεια και υποθήκες για παράδειγμα), που σχετίζονταν, με τον προηγούμενο τους λογαριασμό.

Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά, στην Ευρώπη, για να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσμοθετήσει μέτρα, ώστε να διορθωθούν κάποια από τα προβλήματα, που εντοπίστηκαν, κατά την έρευνα. Τέλος, τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν και στη Διεθνή των Καταναλωτών, για ανάλογες δράσεις, σε διεθνές επίπεδο.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες,
ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.