Αρχείο Ερευνών

Πράσινες συνήθειες στο σπίτι και στο γραφείο

Η έρευνα διεξήχθηκε 2-13/9/2013, από εταιρεία δημοσκοπήσεων, για λογαριασμό του ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου "«Πράσινες» συνήθειες στο σπίτι και στο γραφείο" με Α/Α 1 της Πράξης "«Πράσινες» συνήθειες στο σπίτι και στο γραφείο" και Κωδ. ΟΠΣ 393609 του Άξονα Προτεραιότητας «04– Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκη». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. Η έρευνα είχε ως στόχο τη συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων από μεγάλα δείγματα του πληθυσμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και υλοποιήθηκε από το ΚΕ.Π.ΚΑ. Η έρευνα στόχευε στην εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων τα οποία θα αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά ολόκληρου του πληθυσμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στις 23 Σεπτεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου, όπου και ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι:
 1. Το 51,71% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι είναι δύσκολο να καταφέρει να μειώσει την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το 97,57% το θεωρεί πολύ σημαντικό και το 82,21% εφικτό. Θεωρούμε ότι οι καταναλωτές χρειάζονται σωστές, πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές για την καθημερινότητά τους, προκειμένου να καταφέρουν τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν. 
 2. Ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό ποσοστό 17,79%, δηλαδή κοντά στο 2 στους 10 καταναλωτές, θεωρεί την μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας ως ανέφικτη. 
 3. Το 55,77% των συμμετεχόντων, ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο της μείωσης της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρεί δύσκολο να καταφέρει να μειώσει την κατανάλωση νερού, ενώ το 92,93% το θεωρεί πολύ σημαντικό και το 76,89% εφικτό. Το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό και τα αποθέματα που έχουμε μειώνονται καθημερινά οπότε η μείωσή του δεν συνεπάγεται μόνο μείωση των οικογενειακών δαπανών αλλά και διασφάλιση νερού για το μέλλον. Όμως και πάλι απαιτείται σωστή και πρακτική ενημέρωση των καταναλωτών προκειμένου να θέσουν στόχους μείωσης νερού και ηλεκτρικού ρεύματος και να τους πετύχουν.
 4. Μόνο το 65,62% των συμμετεχόντων γνωρίζει τι είναι η ενεργειακή σήμανση και το 23,83% δηλώνει περίπου. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, αγοράζοντας μια συσκευή, με μειωμένο κόστος λειτουργίας αν συμβουλευόμαστε την ενεργειακή ετικέτα, για να πραγματοποιήσουμε συμφέρουσες αγορές.
 5. Το 59,07% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι μια συσκευή που έχει ενεργειακή απόδοση Α με μια συσκευή που έχει ενεργειακή απόδοση Β, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Το 40,93% (Καλύτερη σε τεχνικά χαρακτηριστικά: 13,23%, Καλύτερη σε αποτελεσματικότητα: 12,01%, Ακριβότερη: 15,69%) αποδίδει στην ενεργειακή ετικέτα λάθος χαρακτηριστικά, γεγονός που ενισχύει τη θέση του ΚΕ.Π.ΚΑ. για σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση καταναλωτών. 
 6. Στο ερώτημα «Έστω ότι θέλετε να αγοράσετε ένα ψυγείο που κοστίζει 120ευρώ και στις προδιαγραφές διαβάζετε ότι θα πληρώσετε για ηλεκτρική ενέργεια 200 ευρώ για 5 χρόνια χρήσης. Θα το αλλάζατε για ένα όμοιο ψυγείο που κοστίζει 200ευρώ και στις προδιαγραφές διαβάζετε ότι θα πληρώσετε για ηλεκτρική ενέργεια 80 ευρώ για 5 χρόνια χρήσης;», η συντριπτική πλειοψηφία (90,62%) απάντησε “ναι” γεγονός που αποδεικνύει ότι αν ένας καταναλωτής έχει όλες τις πληροφορίες για το συνολικό κύκλο ζωής ενός προϊόντος, όπως το συνολικό κόστος, προτιμάει να πληρώσει περισσότερο για την αγορά της συσκευής, αρκεί να του εξασφαλίζει λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. 
 7. Το 69,35% των συμμετεχόντων ανακυκλώνει πρώτες ύλες στο σπίτι και στο γραφείο ενώ το 24,19% προσπαθεί. Αυτό το ποσοστό ανθρώπων που προσπαθεί αλλά θεωρεί ακόμα ότι δεν έχει καταφέρει να ανακυκλώνει με τακτικότητα, χρειάζεται κίνητρα για να προσπαθήσει περισσότερο. 
 8. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των καταναλωτών, ανακυκλώνουν χαρτί το 88,57% και πλαστικό το 83,67%. Σημαντικά μικρότερο ποσοστό ανακυκλώνει γυαλί (67,76%) και αλουμίνιο (67,35%). Θα θέλαμε τα ποσοστά αυτά να ξεπερνάνε το 90% και στα τέσσερα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.
 9. Το 47,77% θεωρεί ότι το σημαντικότερο όφελος στο περιβάλλον από την ανακύκλωση είναι η μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος βάζοντας 5 βαθμούς σε αυτήν την επιλογή. Εξίσου σημαντικό όφελος θεωρείται και η μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών (36,84%) αλλά και η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης (35,74%).
 10. 10. Το 47,93% θεωρεί ότι το σημαντικότερο όφελος της επαναχρησιμοποίησης για το περιβάλλον είναι η μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών, βάζοντας 5 βαθμούς σε αυτήν την επιλογή. Το 38,68% βάζει μόλις ένα βαθμό στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας, καταδεικνύοντας το έλλειμμα εκπαίδευσης και σωστής διαχείρισης των πρώτων υλών και των δυνατοτήτων του. 
 11. Στους παράγοντες που παίζουν ρόλο στο τι θα το κάνουν τελικά οι καταναλωτές με τη συσκευή ή το έπιπλο που χάλασε, οι απόψεις δημιούργησαν μια ξεκάθαρη κατάταξη των ρόλων. Πιο συγκεκριμένα:
  • Το 62,96% (μεγαλύτερο ποσοστό) έδωσε 5 βαθμούς στο κόστος που θα χρειαστεί για να επιδιορθωθεί ή επαναχρησιμοποιηθεί. Το υπόλοιπο 37,04% μοίρασε 1, 2, 3 και 4 βαθμούς για αυτόν τον παράγοντα.
  • Το 35,98% (μεγαλύτερο ποσοστό)  έδωσε 4 βαθμούς στο χρόνο που θα χρειαστεί για να επιδιορθωθεί ή επαναχρησιμοποιηθεί. Το υπόλοιπο 64,02% μοίρασε 1, 2, 3 και 5 βαθμούς για αυτόν τον παράγοντα.
  • Το 42,86% (μεγαλύτερο ποσοστό) έδωσε 3 βαθμούς στον κόπο που θα χρειαστεί για να επιδιορθωθεί ή επαναχρησιμοποιηθεί. Το υπόλοιπο 57,14% μοίρασε 1, 2, 4 και 5 βαθμούς για αυτόν τον παράγοντα.
  • Το 29,71% (μεγαλύτερο ποσοστό) έδωσε 2 βαθμούς στη διάθεση να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το υπόλοιπο 70,29% μοίρασε 1, 3, 4 και 5 βαθμούς για αυτόν τον παράγοντα.
  • Το 33,33% (μεγαλύτερο ποσοστό) έδωσε 1 βαθμό στο συναισθηματικό δέσιμο με το αντικείμενο (δώρο αγαπημένου κ.λπ.). Το υπόλοιπο 66,67% μοίρασε 2, 3, 4 και 5 βαθμούς για αυτόν τον παράγοντα.
 12. Παραπάνω από τους μισούς, προσπαθούν να επιδιορθώσουν κάτι που χάλασε και μόνο 0,41% το πετάει στα σκουπίδια. Φαίνεται πως πλέον οι καταναλωτές λυπούνται να τερματίσουν τη ζωή ενός προϊόντος μόνο και μόνο επειδή χάλασε και αυτό είναι θετικό.
 13. Στα θέματα διατροφής οι καταναλωτές απάντησαν πιο συνειδητοποιημένα όπου το 96,71% προτιμάει τα φρούτα και τα λαχανικά εποχής, τα οποία και θεωρεί φθηνότερα 95,45%, καλύτερα 100% και υγιεινά 99,55%. 
Το πλήρες κείμενο της έρευνας μπορείτε να το διαβάσετε εδώ. Επιπλέον ανακοινώθηκε και το πλήρες πρόγραμμα των δράσεων, για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Οι δράσεις αυτές θα στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, προκειμένου να υιοθετήσουν πιο «πράσινες» συνήθειες στο σπίτι και στο γραφείο, με βάση τα προβλήματα, που κατέδειξε η έρευνα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την εγγραφή μας, ως μέλη, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.
espa_full_nophrase.jpgΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης