Αρχείο Ερευνών

2010: 13ος Μισθός

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, όπως κάθε χρόνο, διεξήγαγε έρευνα, για το 13ο μισθό. Η έρευνα διεξήχθη, από τις 15 Νοεμβρίου 2010, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2010. Απαντήθηκαν 554 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων 356 τηλεφωνικά και με προσωπικές συνεντεύξεις και 198 μέσω internet. Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί ο τρόπος, με τον οποίο οι Έλληνες Καταναλωτές σκοπεύουν να ξοδέψουν το δώρο των Χριστουγέννων. Γνωρίζουμε ότι φέτος, αρκετοί καταναλωτές δε θα πάρουν 13ο μισθό και ακόμα περισσότεροι θα πάρουν μειωμένο δώρο Χριστουγέννων. Όμως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως διαχειρίζονται οι καταναλωτές τα οικονομικά τους και αυτό γίνεται ακόμα σημαντικότερο, τώρα, με την κρίση.

 

   Ποσοστό %
Κατηγορίες έως 1000 1000-2000 πάνω από 2000 Συνολικά
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Ένδυση - Υπόδηση 8,45 8,62 8,46 6,87 7,65 6,32 8,06 6,85
Διατροφή 17,60 13,77 10,92 13,87 9,43 10,75 10,94 12,42
Διασκέδαση 6,83 2,75 5,41 2,65 5,95 3,76 5,84 3,17
Σχολεία Παιδιών 1,33 1,04 4,23 2,73 5,48 9,51 4,52 5,64
Κάρτες - Δάνεια 23,49 26,79 24,44 32,39 18,90 30,43 21,61 30,75
Θέρμανση 10,05 7,44 8,27 10,02 5,15 6,68 6,94 8,14
Δώρα 10,79 14,22 10,87 11,19 10,66 10,55 10,76 11,29
Χριστουγεννιάτικη Διακόσμηση 1,64 1,35 1,60 0,91 1,89 0,96 1,75 0,99
Τυχερά παιχνίδια 0,79 0,97 0,56 0,45 0,72 0,10 0,67 0,36
Αγορά οικιακών συσκευών 2,05 1,08 1,85 1,10 2,24 1,67 2,06 1,36
Ταξίδια 3,27 4,63 4,94 5,67 14,21 4,67 9,30 5,07
Αποταμίευση 8,17 14,89 11,32 9,28 12,31 12,59 11,45 11,54
Άλλο 5,54 2,45 7,13 2,86 5,41 2,02 6,10 2,42

 

Η έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, στην κατανομή του 13ου μισθού:

  • Παρατηρείται αύξηση του ποσοστού, για τη αποπληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών, κατά 9 περίπου μονάδες. Η αύξηση αυτή έρχεται να προστεθεί, στην περσινή αύξηση, που ήταν 2 μονάδες και στην αύξηση του 2008, που ήταν 5,3 μονάδες.
  • Το ποσοστό αποταμίευσης αυξήθηκε, κατά 6,5 μονάδες, στα χαμηλότερα εισοδήματα (που δείχνει το φόβο, για την κρίση), μειώθηκε κατά 2 μονάδες, στα μεσαία εισοδήματα και παρέμεινε περίπου σταθερό, στα υψηλά.
  • Τα ποσοστά, για τη θέρμανση και τη διατροφή αυξήθηκαν, κατά 1,5 μονάδα.
  • Το 2,42% του 13ου μισθού θα ξοδευτεί, για άλλες δαπάνες, όπως πληρωμή ασφάλειας και τελών αυτοκινήτου, ιατρικών εξετάσεων, φαρμάκων κ.λπ.
  • Τα ποσοστά, για την ένδυση, τη διασκέδαση, τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, τα τυχερά παιχνίδια, την αγορά οικιακών συσκευών παρουσιάζουν μικρές μειώσεις, που κυμαίνονται, από 0,5 έως 2,5 μονάδες.
  • Τα ποσοστά, για τα ταξίδια, μειώθηκαν, κατά 4 και πλέον μονάδες. Αξιοσημείωτη μείωση, κατά 10 περίπου μονάδες, παρουσιάζεται, στα υψηλά εισοδήματα.
  • Τα ποσοστά, για τα σχολεία των παιδιών και τα δώρα, παρουσιάζουν μικρές αυξήσεις, της τάξης της 1 μονάδας και της 0,5 μονάδας, αντίστοιχα.

Παρατηρούμε ότι 60% περίπου του 13ου μισθού θα ξοδευτεί, σε ανελαστικές δαπάνες (διατροφή, δίδακτρα, θέρμανση, χρέη προς τράπεζες, χρέη προς το δημόσιο και λογαριασμούς, υπηρεσιών).