Υπηρεσίες

Ιδιωτική Κλινική

Καταναλωτής, εισήγαγε τον πατέρα του, σε ιδιωτική κλινική, δύο φορές. Και τις δύο φορές, η κλινική εξέδωσε παραστατικά εισαγωγής και εξαγωγής, καθώς και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, που πλήρωσε ο ασθενής. Μετά την πάροδο 4 μηνών, ο καταναλωτής, έλαβε επιστολή, από την κλινική, για τακτοποίηση οφειλής 168,68 ευρώ. Επικοινώνησε, με την κλινική, η οποία τον ενημέρωσε ότι πρόκειται για λάθος. Στους επόμενους δύο μήνες, δέχθηκε νέα επιστολή από την κλινική και τρίτη από δικηγορικό γραφείο. Με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., η κλινική διέγραψε το ποσό.