Υπηρεσίες

Σχολή Οδηγών

Καταναλωτής αποτάθηκε σε σχολή οδηγών, για να ανανεώσει το επαγγελματικό δίπλωμά του. Πλήρωσε τα χρήματα, που του ζήτησαν, αλλά όταν παρέλαβε το δίπλωμα διαπίστωσε ότι είχε ανανεωθεί, ως ερασιτεχνικό. Ζήτησε να του επιστρέψουν τη διαφορά, ανάμεσα στα χρήματα, που κατέβαλε, για την επαγγελματική κατηγορία και σε αυτά, που αντιστοιχούσαν, σε ερασιτεχνική κατηγορία. Του είπανε ότι θα τα αφαιρέσουν από την επόμενη ανανέωση, που θα χρειαστεί!! Με την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., του επέστρεψαν αμέσως, τη διαφορά.