Υπηρεσίες

Ακύρωση κάρτας-bonus

Καταναλώτρια, μετά από αγορά διαφόρων προϊόντων, σε αλυσίδα καταστημάτων, ενημερώθηκε από τους υπαλλήλους της εταιρείας ότι διέκοψαν την ισχύ της κάρτας –bonus της και θα εκδίδανε καινούρια. Επίσης, την προειδοποίησαν ότι αν δεν πραγματοποιούσε αγορές άνω των 300 ευρώ, για να εξαργυρωθούν οι, ήδη, υπάρχοντες πόντοι, θα τους έχανε, γιατί δε μεταφέρονταν, στην καινούργια της κάρτα. Στις 24/6/2008, η καταναλώτρια έστειλε γραπτή διαμαρτυρία, στο κατάστημα, την οποία κοινοποίησε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., ζητώντας την μεταφορά του υπολοίπου, στη νέα κάρτα της. Με την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., το αίτημα της καταναλώτριας έγινε δεκτό.