Υπηρεσίες

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Πρόστιμο (3.000 ευρώ) επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην εταιρεία PANNER Ε.Π.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, για παραβιάσεις διατάξεων, σχετικά με παράνομη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παράνομη τήρησή τους, στο αρχείο της εταιρείας.

Η Αρχή ασχολήθηκε με το θέμα, κατόπιν καταγγελίας του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.), σύμφωνα με την οποία η εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει και εμπορεύεται, για λογαριασμό άλλων εταιρειών, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταναλωτών, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των υποκειμένων τους.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση της Αρχής:
«Η εν λόγω εταιρεία τηρεί στα αρχεία της ευμενή δεδομένα οικονομικής φύσεως, για τη συλλογή των οποίων απαιτείται πάντοτε η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.


Επιπλέον, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, δεν έχει υποβάλει στην Αρχή γνωστοποίηση για την τήρηση αρχείων, σχετικά με τη διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας του ατόμου».