Παραπλάνηση

Προσφορά από εφημερίδα

Καταναλωτής, μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., προέβη σε αγορά γνωστής εφημερίδας, προκειμένου να αποκτήσει επώνυμη εγκυκλοπαίδεια, η οποία θα ολοκληρωνόταν, σε 24 τόμους. Ένα χρόνο, μετά και αφού είχαν ήδη εκδοθεί 18 τόμοι, η εφημερίδα αποφάσισε, αυθαίρετα, να ολοκληρώσει την εγκυκλοπαίδεια, σε 30 τόμους, κάτι που προκάλεσε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Καταναλωτή, ο οποίος απευθύνθηκε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρενέβη, με αποτέλεσμα ο εκδοτικός οργανισμός να δεσμευτεί, με γραπτή επιστολή, για τη λύση του προβλήματος