Παραπλάνηση

Παραπλανητική διαφήμιση προϊόντων αδυνατίσματος

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. απέστειλε την παρακάτω καταγγελία, στον Ε.Ο.Φ. :
«Σας επισυνάπτουμε τρεις διαφημίσεις, οι οποίες δημοσιεύονται, σε ελληνικά περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας.

Τα δύο προϊόντα αδυνατίσματος αναφέρεται ότι είναι εγκεκριμένα στο Βέλγιο. Η έγκριση, στο Βέλγιο, είναι δύσκολο να διασταυρωθεί και επίσης, τα προϊόντα περιέχουν πολλούς ισχυρισμούς, οι οποίοι είναι της «μόδας», λόγω του εστιασμού της Ε.Ε. στην παχυσαρκία και αφετέρου δε γνωρίζουμε αν είναι πραγματικοί.»
Παραθέτουμε την απάντηση του Ε.Ο.Φ.:
«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι μετά τον έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας το ΔΣ/Ε.Ο.Φ. με την υπ’αριθμόν 0-421/10/30-5-5 Απόφαση του και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ΝΔ 96/73 επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στις εταιρείες.»