Παραπλάνηση

Λέβητες Θέρμανσης

Τρεις καταναλωτές, παρήγγειλαν 3 λέβητες θέρμανσης. Έδωσαν προκαταβολή 2.500 ευρώ. Επέλεξαν τους συγκεκριμένους λέβητες, βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων, που αναφέρονταν, σε φυλλάδιο, που διέθετε η εταιρία, σε χώρο έκθεσης. Όταν παραλήφθηκαν, από τους τρεις καταναλωτές, διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν ούτε τα χαρακτηριστικά, που αναφέρονταν, στο φυλλάδιο, ούτε όσα τους είχαν υποσχεθεί, πριν την αγορά. Οι καταναλωτές ζήτησαν να επιστρέψουν τους λέβητες και να τους επιστραφεί η προκαταβολή, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Προσέφυγαν, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., με την μεσολάβηση του οποίου, επεστράφησαν οι λέβητες και οι καταναλωτές πήραν, πίσω, τα χρήματά τους.