Παραπλάνηση

«Δώρα» για όλους

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έλαβε καταγγελίες, για φυλλάδιο εταιρείας, που κυκλοφορούσε, ως ένθετο, σε διάφορα περιοδικά και, όπως αποδείχτηκε, παραπλανούσε τους καταναλωτές, για δώρα, που θα κέρδιζαν, χωρίς κλήρωση. Η εταιρεία, επίσης, διέθετε ιστοσελίδα, με τις ίδιες παραπλανητικές πληροφορίες. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. διαβίβασε την καταγγελία, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, για διερεύνηση. Από τον Ιανουάριο του 2007, το ΚΕ.Π.ΚΑ., με επανειλημμένες επιστολές, πίεζε το Υπουργείο Ανάπτυξης να αναλάβει τις ευθύνες του και να επιβάλλει κυρώσεις, στην εταιρεία, γιατί η εταιρεία αρνούνταν να απαντήσει ακόμα και στο Υπουργείο. Τελικά, τον Αύγουστο του 2008, η εταιρεία συμμορφώθηκε, με τις υποδείξεις του Υπουργείου.