Από απόσταση

Πώληση εκτός εμπορικού καταστήματος

 

Καταναλωτής ενημέρωσε το ΚΕ.Π.ΚΑ., ότι εταιρεία, που δραστηριοποιείται, στην πώληση βιβλίων, με την μέθοδο της πώλησης, εκτός εμπορικού καταστήματος, επέβαλε στους Καταναλωτές να υπογράφουν συμφωνητικά, με καταχρηστικούς όρους, όπως: «Επιστροφές δε γίνονται δεκτές». Το ΚΕ.Π.ΚΑ. διαβίβασε την καταγγελία, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η οποία ζήτησε, από την εταιρεία να διευθετήσει το πρόβλημα, με την αφαίρεση όλων των καταχρηστικών όρων και την προσθήκη όλων των πληροφοριών, που προβλέπονται από το Ν.2251/94. Η εταιρεία συμμορφώθηκε, άμεσα και ταυτόχρονα, επέστρεψε στον Καταναλωτή, τα 388 ευρώ, που είχε καταβάλλει, για την αγορά των βιβλίων.