Ασφάλειες

Ασφαλιστικές καλύψεις

Καταναλωτής, μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., ενεπλάκη, σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, για το οποίο ευθυνόταν ο οδηγός του άλλου οχήματος. Μετά από υπογραφή της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος, από τον υπαίτιο, ο καταναλωτής πήγε το όχημά του, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, για επιδιόρθωση. Το αυτοκίνητο εξέτασε ο εμπειρογνώμονας της ασφαλιστικής εταιρείας, που θα κατέβαλε το κόστος επιδιόρθωσης. Μετά την επισκευή του αυτοκινήτου, ο καταναλωτής επισκέφτηκε την ασφαλιστική, για να καταθέσει τα σχετικά τιμολόγια και να εισπράξει την αποζημίωση. Από την ασφαλιστική υπήρξαν αντιδράσεις, για το κόστος επισκευής του οχήματος, το οποίο ήταν τα 2.885,73 ευρώ. Η ασφαλιστική εταιρία ήθελε να μειώσει την αποζημίωση, λόγω παλαιότητας του αυτοκινήτου. Ο καταναλωτής ζήτησε τη βοήθεια του ΚΕ.Π.ΚΑ., με τη μεσολάβηση του οποίου, εισέπραξε το σύνολο της αποζημίωσης.