Τρόφιμα - Φάρμακα

Αλλοιωμένο ψωμί


Καταναλώτρια, μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., αγόρασε ψωμί φορμάκι, από αρτοποιείο της γειτονιάς της. Κόβοντας το ψωμί, διαπίστωσε την ύπαρξη κίτρινων διάσπαρτων κηλίδων. Απευθύνθηκε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., το οποίο μεταβίβασε την καταγγελία στην Διεύθυνση Εμπορίου. Η Διεύθυνση Εμπορίου, με τη σειρά της, τη διαβίβασε στην Διεύθυνση Υγείας, η οποία διενήργησε υγειονομικό έλεγχο, στο εν λόγω αρτοποιείο. Σύμφωνα με την έκθεση υγειονομικής επιθεώρησης, το αρτοποιείο χαρακτηρίστηκε ακάθαρτο και χορηγήθηκε προθεσμία 30 ημερών, στον ιδιοκτήτη, για τακτοποίηση των παραβάσεων, ενώ, ταυτόχρονα, του ασκήθηκε ποινική δίωξη. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρενέβη, για δεύτερη φορά, ζητώντας την επιβολή προστίμων και κυρώσεων, από την Νομαρχία Θεσσαλονίκης, πέραν της παραπομπής στον Εισαγγελέα. Ωστόσο, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας μας ενημέρωσε ότι η επιχείρηση, κατόπιν υγειονομικών ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν εκ νέου, από αρμόδιους υπαλλήλους, βρέθηκε να έχει βελτιώσει τους όρους λειτουργίας της, οπότε δε συντρέχει λόγος επιβολής περαιτέρω κυρώσεων, ενώ, ταυτόχρονα, δεσμεύτηκε να διενεργεί έκτακτους υγειονομικούς ελέγχους, στο εν λόγω κατάστημα.