Τρόφιμα - Φάρμακα

Απόσυρση φαρμάκου

Καταναλώτρια αγόρασε σιρόπι, το οποίο περιείχε αιωρούμενα σωματίδια. Διαμαρτυρήθηκε, στην κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία αφού χρησιμοποίησε διάφορες δικαιολογίες, οι οποίες δεν ευσταθούσαν, είπε, στην Καταναλώτρια, να επιστρέψει το φάρμακο, στο φαρμακείο. Η Καταναλώτρια, όμως, ως συνειδητοποιημένη πολίτης και για την προστασία της δημόσιας υγείας, προσκόμισε το σιρόπι, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Αποστείλαμε το φάρμακο, στον Ε.Ο.Φ. και, σε λίγες μέρες, λάβαμε την παρακάτω απάντηση:

«Σχετικά με την καταγγελία, που μας προσκομίσατε με το παραπάνω έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε ότι ο Ε.Ο.Φ. με την υπ’αριθμόν 39698/11-7-06 απόφασή του ανακάλεσε την παρτίδα 46289 του φαρ/κου ιδ/τος, διότι βρέθηκε εκτός προδιαγραφών.»