Τρόφιμα - Φάρμακα

Ανυπαρξία οδηγιών χρήσης στα ελληνικά σε φάρμακα

 

Καταναλωτής διαπίστωσε ότι οι οδηγίες ορισμένων φαρμάκων δεν ήταν μεταφρασμένες, στα ελληνικά. Ο Καταναλωτής κατήγγειλε το γεγονός, στο ΚΕ.Π.ΚΑ, ζητώντας την παρέμβασή του. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ζήτησε, εξηγήσεις, από τον Ε.Ο.Φ. Ο Ε.Ο.Φ. υποστήριξε ότι αιτία του προβλήματος είναι ότι, όταν πραγματοποιούνται έκτακτες εισαγωγές, δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, για τη μετάφραση των Οδηγιών. Ανέλαβε, όμως, την υποχρέωση να επιλύσει τέτοιου είδους προβλήματα, στο άμεσο μέλλον.