Τρόφιμα - Φάρμακα

Ακατάλληλο πόσιμο νερό

 

Καταναλωτής, μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., διαπίστωσε ότι το νερό, που έτρεχε, από τη βρύση του σπιτιού του, ήταν κόκκινο και είχε ολόκληρα κομμάτια κάποιου άγνωστου αντικειμένου, που έμοιαζε, με κρέας. Απευθύνθηκε, επανειλημμένως, στο Δήμο της περιοχής του, από όπου δεν έλαβε καμία απάντηση. Στη συνέχεια, τηλεφώνησε, στην Υπηρεσία Υγείας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι το διαβεβαίωσαν ότι θα επιληφθούν του προβλήματος, μέσω του Δήμου. Τελικώς, δεν έγινε καμία ενέργεια. Ο Καταναλωτής απευθύνθηκε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ.,  το οποίο ζήτησε άμεσους ελέγχους, για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού. Ο Δήμος, τελικά,  τοποθέτησε αυτόματους χλωριωτές, για την απολύμανση του πόσιμου νερού, σε όλα τα δίκτυα ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων του.