Τρόφιμα - Φάρμακα

Σφράγιση παράνομης καντίνας

 

Καταναλωτής, μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., διαπίστωσε την παράνομη λειτουργία κινητής καντίνας, εστιατορίου, εξοχικής ταβέρνας. Μετά από σειρά ενεργειών, οι οποίες διήρκησαν αρκετά χρόνια και κοινοποιήσεων του θέματος, στους αρμόδιους τοπικούς φορείς και αφού κανείς δεν προέβη, στη σφράγιση της εν λόγω κινητής καντίνας, ο Καταναλωτής απευθύνθηκε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., ζητώντας βοήθεια, στο πρόβλημά του. Με την μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., ο αρμόδιος φορέας σφράγισε, τελικά, την καντίνα.