Τρόφιμα - Φάρμακα

Διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων, μέσω του διαδικτύου

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έχει ασχοληθεί, κατ’ επανάληψη, με τη διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων, μέσω του διαδικτύου. Στις 21 Μαΐου 2007, ο ΕΟΦ εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Το τελευταίο διάστημα ο ΕΟΦ δέχεται αναφορές από Κρατικές Αρχές και άλλους φορείς, για διάθεση κυρίως μέσω INTERNET φαρμακευτικών προϊόντων κατά της παχυσαρκίας (αδυνάτισμα) και της αισθητικής παρέμβασης.
Εφιστάται η προσοχή των Καταναλωτών στα εξής:
Η διακίνηση των φαρμακευτικών προϊόντων μέσω οποιασδήποτε πηγής που δεν καλύπτεται από τη Νομοθεσία, όπως π.χ. INTERNET, πέραν του ότι απαγορεύεται από νόμο, εγκυμονεί κινδύνους, που έχουν σχέση αφενός με την υγεία του ασθενούς, που λαμβάνει το προϊόν χωρίς ιατρική συνταγή και συμβουλή, αφετέρου με την ποιότητα των προϊόντων, η οποία δεν διασφαλίζεται από τις συνθήκες παράνομης διακίνησης και χωρίς την εποπτεία του ΕΟΦ.»