Τρόφιμα - Φάρμακα

Φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα

 

Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, έφτασε στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., διαφήμιση προϊόντος, που διατίθεται μόνον από φαρμακεία και το οποίο προβάλλονταν ως «Ασπίδα εγκαύματος». Ο τρόπος, που διαφημιζόταν το προϊόν μας δημιούργησε ερωτήματα, εάν επρόκειτο για αντηλιακό προϊόν ή για προϊόν θεραπείας εγκαυμάτων Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ενημέρωσε γραπτά τον Ε.Ο.Φ – Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου να διερευνηθεί το προϊόν. Επανήλθαμε δύο φορές, με έγγραφα, μέχρι να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός ελέγχου και να επιβεβαιώσει τις ανησυχίες μας. Όπως μας ενημέρωσε ο Ε.Ο.Φ.: «.. ορισμένοι από τους ισχυρισμούς που αναφέρονται τόσο στην επισήμανση των εν λόγω προϊόντων, όσο και στη σχετική ιστοσελίδα δεν συμφωνούν με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Σε συνέχεια των ανωτέρω ενημερώθηκε ο υπεύθυνος κυκλοφορίας ο οποίος προέβη σε άμεση τροποποίηση της επισήμανσης των ανωτέρω προϊόντων καθώς και αποκατάσταση της σχετικής ιστοσελίδας». Επίσης, αποσαφηνίστηκε ότι δεν επρόκειτο, για αντηλιακό προϊόν.