Τρόφιμα - Φάρμακα

Αγορά ληγμένου φαρμάκου

Καταναλωτής και μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., αγόρασε τον Αύγουστο του 2008, φάρμακο, με ημερομηνία λήξης το Φεβρουάριο του 2008. Μετά από καταγγελία του ΚΕ.Π.ΚΑ., στον Επιθεωρητή του Σώματος Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Υπουργείου Υγείας, διενεργήθηκε επιθεώρηση, στο εν λόγω φαρμακείο, το Δεκέμβριο του 2008, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων. Κατά την επιθεώρηση, δε βρέθηκαν ληξιπρόθεσμα φάρμακα και δε διαπιστώθηκαν λοιπές παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Ο εν λόγω φαρμακοποιός, όμως, παραδέχτηκε την πώληση του προϊόντος αυτού, την απέδωσε στην ανακαίνιση του φαρμακείου του, εκείνη τη χρονική περίοδο και στη γενικότερη ακαταστασία και διαβεβαίωσε, για την έλλειψη δόλου. Ανέλαβε, προσωπικά, την ευθύνη και ζήτησε συγνώμη, από τον καταγγέλοντα. Η υπόθεση παραπέμφθηκε και στον Ε.Ο.Φ., για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.