Ταξιδιωτικό πρακτορείο

Καταναλώτρια αγόρασε τετραήμερη οργανωμένη εκδρομή, στα Ιόνια νησιά. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ανακάλυψε ότι το ταξιδιωτικό της πρακτορείο, είχε «δώσει» τους πελάτες του, σε κάποιο άλλο πρακτορείο. Η εκδρομή ακολούθησε άλλο πρόγραμμα, από το συμφωνημένο και επιπλέον, εξαιτίας της ένωσης πολλών διαφορετικών πρακτορείων, τα πλοία, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία κ.λπ. δε μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των υπεράριθμων εκδρομέων. Στη διαμονή, στη μετακίνηση αλλά και στις υπόλοιπες προσφερόμενες υπηρεσίες, παρουσιάζονταν τραγικές αποκλείσεις, από τα συμφωνηθέντα. Μετά από καταγγελία του ΚΕ.Π.ΚΑ., το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης επέβαλε ποινή επίπληξης, στο ταξιδιωτικό πρακτορείο.

 

 


 Δείτε επίσης