Μεταφορά χρημάτων


Καταναλώτρια, όταν προσπάθησε να μεταφέρει χρηματικό ποσό, από κοινό λογαριασμό, που διατηρούσε με το σύζυγό της, σε κατάστημα της τράπεζας στην Αθήνα, σε άλλο λογαριασμό της ίδιας τράπεζας, πληροφορήθηκε από τον ταμία της τράπεζας, ότι δεν εμφανίζονταν τα ονόματα των δύο δικαιούχων, στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ο ταμίας εξήγησε ότι αυτό οφειλόταν, στην πρόσφατη αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος της τράπεζας. Παράλληλα, για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο υπάλληλος κράτησε φωτοτυπία της ταυτότητας της Καταναλώτριας, και της υπέδειξε μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία (να απευθυνθεί η ίδια, στο κατάστημα της τράπεζας, στην Αθήνα), για να τακτοποιηθεί ο λογαριασμός της. Τελικά, η τράπεζα, μετά τη διαμεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., έδωσε όλες τις εξηγήσεις, στην Καταναλώτρια και ολοκλήρωσε τη διαδικασία, χωρίς την παρουσία της Καταναλώτριας.

 

 


 Δείτε επίσης