Τηλεπικοινωνίες

Μεταξύ παρόχων ADSL


Καταναλώτρια, αγόρασε ADSL σύνδεση, η οποία, όμως, αμέσως παρουσίασε πρόβλημα. Επικοινώνησε με την εταιρία, τονίζοντας συγχρόνως, το γεγονός ότι η πρόσβαση, στο διαδίκτυο, ήταν για εκείνη εργαλείο απαραίτητο, για τη δουλειά της. Δυστυχώς, η εταιρία αδιαφόρησε και ισχυρίστηκε ότι υπεύθυνος, για τη βλάβη, ήταν ο προηγούμενος πάροχος. Μετά, όμως, από ελέγχους, που πραγματοποίησε ο προηγούμενος πάροχος, αποδείχτηκε, ότι οι γραμμές δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Η εταιρία συνέχισε να μη δίνει σημασία, στην Καταναλώτρια. Η τελευταία απευθύνθηκε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., με την παρέμβαση του οποίου, επετεύχθη η άμεση λύση του προβλήματος.