Τηλεπικοινωνίες

Πρόβλημα συγχρονισμού κινητού τηλεφώνου

Καταναλωτής, μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., αγόρασε κινητό τηλέφωνο, το οποίο επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων, μεταξύ του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή και της συσκευής του κινητού τηλεφώνου. Ένα μήνα μετά, εμφανίστηκε πρόβλημα, στο συγχρονισμό των δυο συσκευών. Μετά από αρκετές επισκέψεις, στην εταιρία, από την οποία το αγόρασε, προκειμένου να διορθωθεί η βλάβη και να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, διαπίστωσε πως το ίδιο πρόβλημα εμφανιζόταν, συνέχεια και έτσι, ζήτησε αντικατάσταση της τηλεφωνικής συσκευής. Η εταιρία αρνήθηκε και ο Καταναλωτής απευθύνθηκε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., με τη μεσολάβηση του οποίου, δέχτηκε η εταιρία, να αντικαταστήσει τη συσκευή και τέθηκε στη διάθεση του Καταναλωτή για οποιαδήποτε μελλοντική του απαίτηση.