Τηλεπικοινωνίες

Αναβάθμιση ADSL

Καταναλώτρια, μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., αντιμετώπισε πρόβλημα, με την ADSL σύνδεσή της. Επικοινώνησε, τηλεφωνικά, με το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας, με την οποία είχε συμβληθεί, το οποίο δε μπόρεσε να την εξυπηρετήσει, όντας ανίκανο να απαντήσει, σε κάποιες, από τις ερωτήσεις, που τους έθετε. Στη συνέχεια, η Καταναλώτρια απευθύνθηκε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., με τη μεσολάβηση του οποίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία προέβη, στους απαραίτητους ελέγχους και στην αναβάθμιση του δικτύου, οπότε το πρόβλημα διορθώθηκε.