Άρνηση διακοπής σύνδεσης Internet

 

Καταναλωτής ζήτησε, επανειλημμένα, από ιδιωτική εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, με την οποία είχε συμβληθεί, τη διακοπή της σύνδεσής του, αλλά εκείνη αρνήθηκε, επικαλούμενη σχετικό όρο του συμβολαίου, σύμφωνα με τον οποίο απαραίτητη προϋπόθεση, για την καταγγελία της σύμβασης ήταν η ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Ο Καταναλωτής ζήτησε τη συνδρομή του ΚΕ.Π.ΚΑ, το οποίο και παρενέβη, στην εταιρία. Τελικά, η εταιρία ανακοίνωσε, στον Καταναλωτή, πως διακόπτεται η σύνδεσή του.

 

 


 Δείτε επίσης