Τηλεπικοινωνίες

Ενοχλητικά μηνύματα

Καταναλωτής  και μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., έλαβε μήνυμα, στο κινητό του, από άγνωστο 5ψήφιο αριθμό, που τον πληροφορούσε ότι κέρδισε ένα δώρο, από μία κλήρωση. Στο μήνυμα, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, για τη χρέωση, τον αποστολέα και τον τρόπο, που πληροφορήθηκαν τον αριθμό του. Αφού το κατήγγειλε ο καταναλωτής, το ΚΕ.Π.ΚΑ., μεσολαβώντας, ζήτησε από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να διερευνήσει το θέμα. Στη συνέχεια, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων βρήκε την εταιρία, που έστειλε το μήνυμα και της κοινοποίησε την καταγγελία του καταναλωτή. Η εταιρία αποποιήθηκε την ευθύνη και τη μετέφερε, σε άλλη εταιρία, με την οποία συνεργαζόταν. Παρ’ όλα αυτά, τελικά, η εταιρία διέκοψε την εν λόγω υπηρεσία και έπαψαν οι καταναλωτές να λαμβάνουν τα «ενοχλητικά» μηνύματα.