Ελαττωματικά Προϊόντα

Υπερθέρμανση υγρών σε φούρνους μικροκυμάτων


"Καταναλωτής έβαλε, σε φούρνο μικροκυμάτων, ένα φλιτζάνι νερό, για να το βράσει. Όταν έβγαλε το φλιτζάνι, από το φούρνο, παρατήρησε ότι το νερό δεν έβραζε. Ξαφνικά, το νερό "ανατινάχτηκε", στα χέρια και το πρόσωπό του."

Λάβαμε την παραπάνω καταγγελία, την οποία διαβιβάσαμε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Ζητήσαμε να επιβεβαιωθεί, εάν η καταγγελία έχει βάση και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ενημερώνονται, σωστά, οι καταναλωτές.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή επιβεβαίωσε την καταγγελία και εξέδωσε δελτίο τύπου, για ενημέρωση των καταναλωτών.

Το φαινόμενο της υπερθέρμανσης (απότομος βρασμός) συμβαίνει, όταν υλικά, σε υγρή μορφή, φθάνουν, σε θερμοκρασία, πάνω από την κανονική του σημείου βρασμού τους. Ενώ δεν υπάρχει ορατή ένδειξη ότι βρίσκονται, στο σημείο βρασμού, όπως η παραγωγή φυσαλίδων, δημιουργείται, ραγδαία, μεγάλη ποσότητα ατμών, μέσα στον κυρίως όγκο του υγρού, που έχει, ως αποτέλεσμα αυτό να βράσει, έντονα και καυτό υγρό να φεύγει, με μεγάλη ταχύτητα, από το δοχείο, όπου περιέχεται, δίνοντας την εντύπωση ότι αυτό εκρήγνυνται.

Το φαινόμενο συμβαίνει, σε μεγαλύτερο βαθμό, σε υγρά, που θερμαίνονται, σε φούρνους μικροκυμάτων, τα οποία, μόλις απομακρυνθούν, από το φούρνο μικροκυμάτων, ή προστεθεί, ή τοποθετηθεί, σε αυτά, ένα άλλο σώμα, όπως π.χ. στιγμιαίος καφές, ή φακελάκι με τσάι, ή ένα κουταλάκι, το νερό εκρήγνυται, με αποτέλεσμα να έχουν συμβεί ατυχήματα, με εγκαύματα.

Βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 60335 - 2.25: 2003 (Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Ασφάλεια - μέρος 2-25: Ειδικές απαιτήσεις, για φούρνους μικροκυμάτων και συνδυασμό φούρνων μικροκυμάτων), οι φούρνοι μικροκυμάτων πρέπει να συνοδεύονται, από οδηγίες προφύλαξης, μεταξύ των οποίων αυτή που περιγράφει τον κίνδυνο, που ενέχει το φαινόμενο της υπερθέρμανσης, ώστε οι καταναλωτές να χειρίζονται με προσοχή, το δοχείο, που περιέχει το υγρό.

Επίσης, σύμφωνα, με βιβλιογραφικά στοιχεία, από την εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (http://en.Wikipedia.org/wiki/Superheating), οι ακόλουθες οδηγίες μπορούν να συνεισφέρουν, στην αποφυγή του φαινομένου, μειώνοντας την πιθανότητα αυτό να συμβεί, ή ελαττώνοντας την επέκταση αυτού:

  • Πριν τοποθετήσουμε υγρά, π.χ. νερό, στο φούρνο μικροκυμάτων, ας τοποθετήσουμε ένα μη μεταλλικό αντικείμενο, με μη ομαλή επιφάνεια, (π.χ. ένα ξύλινο αναδευτήρα), μέσα στο φλιτζάνι.
  • Ας αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε σκεύος, του οποίου η εσωτερική επιφάνεια είναι πολύ λεία.
  • Ας μην θερμαίνουμε τα υγρά, παραπάνω από το χρόνο θέρμανσης, που προτείνεται, για μία συγκεκριμένη ποσότητα υγρού. Μετά από το τέλος του χρόνου θέρμανσης, ας αφήσουμε το φλιτζάνι να σταθεί, μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, για μερικά δευτερόλεπτα, πριν το μετακινήσουμε ή προσθέσουμε, κάτι σε αυτό.
  • Ας κτυπήσουμε ελαφρά, μερικές φορές, το δοχείο, από την εξωτερική πλευρά του, με ένα μακρύ στερεό αντικείμενο, ενώ το δοχείο είναι ακόμα, μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Το χέρι μας πρέπει να είναι, έξω από το φούρνο.
  • Ας κρατήσουμε το πρόσωπό μας, μακριά από την ανοιχτή πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων και από το δοχείο.
  • Πρέπει να διαβάζουμε, απαραιτήτως και προσεχτικά, τις οδηγίες προφύλαξης, στους φούρνους μικροκυμάτων.