Ελαττωματικά Προϊόντα

Κατάστημα Υαλικών

 

Καταναλώτρια, μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., αγόρασε σερβίτσιο φαγητού, αξίας 1893,77 ευρώ, από κατάστημα υαλικών. Το σερβίτσιο ήταν ελαττωματικό. Πολλά κομμάτια του παρουσίαζαν γραμμώσεις και εξογκώματα. Η Καταναλώτρια επέστρεψε τα ελαττωματικά κομμάτια, στο κατάστημα, το οποίο τα αντικατέστησε, με άλλα, τα οποία, ήταν και αυτά προβληματικά. Ύστερα από αρκετές αντικαταστάσεις, το ίδιο πρόβλημα εμφανιζόταν, συνέχεια. Έτσι, η Καταναλώτρια  ζήτησε την αντικατάσταση του σερβίτσιου ή την αναστροφή της πώλησης. Το κατάστημα αρνήθηκε το αίτημά της και η Καταναλώτρια απευθύνθηκε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ.. Το ΚΕ.Π.ΚΑ  μεσολάβησε, στην επιχείρηση  και η Καταναλώτρια έλαβε το χρηματικό ποσό των 1800 ευρώ.