Ελαττωματικά Προϊόντα

Κινητά Τηλέφωνα

Καταναλωτής αγόρασε, από γνωστή αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, 3 κινητά τηλέφωνα, αξίας 217 ευρώ. Από τις πρώτες ημέρες χρήσης τους, παρουσιάστηκε πρόβλημα και στις τρεις συσκευές. Η εταιρία τα επισκεύασε, αλλά σε μικρό χρονικό διάστημα, παρουσίασαν τα ίδια προβλήματα. Η εταιρία θέλησε να τα ξανά επισκευάσει, αν και ο καταναλωτής ζήτησε αντικατάσταση. Ο καταναλωτής, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ, πήρε πιστωτικό σημείωμα, για να αγοράσει άλλα προϊόντα, που χρειαζόταν.