Ελαττωματικά Προϊόντα

Φορητός Υπολογιστής

Καταναλωτής αγόρασε Laptop αξίας 999 ευρώ, ο οποίος παρουσίασε, σε διάστημα λίγων μηνών από την αγορά, πολλαπλές βλάβες. Η εταιρία, όμως, επέμενε να επισκευάζει τον υπολογιστή. Ο καταναλωτής ζητούσε, από την αρχή, αντικατάσταση, χωρίς να εισακούγεται. Με την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., του άλλαξαν τον προβληματικό υπολογιστή, με καινούργιο.