Ελαττωματικά Προϊόντα

Διάθεση καλλυντικού σε κατάστημα χωρίς απαραίτητη σήμανση

Δείγμα καλλυντικού προϊόντος και συγκεκριμένα "αυτοκόλλητη σκιά ματιών" μοιράζονταν, δωρεάν, σε κατάστημα, στη Θεσσαλονίκη, χωρίς σήμανση, στη συσκευασία. Μετά από καταγγελία του ΚΕ.Π.ΚΑ., διενεργήθηκε έλεγχος, από τη Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων, Τμήμα Καλλυντικών του Ε.Ο.Φ. και έγινε σύσταση, στην εταιρεία να μη διακινήσει, ξανά, προϊόν, χωρίς σήμανση και συσκευασία.