ΔΕΚΟ & Δημόσιο

Λάθος μέτρηση kwh από τη Δ.Ε.Η.

 

Καταναλώτρια, μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., διαπίστωσε ότι οι δυο τελευταίοι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί της Δ.Ε.Η., που έλαβε, ήταν λάθος χρεωμένοι, λόγω λάθους ανάγνωσης του μετρητή, από τον υπάλληλο της ανωτέρω επιχείρησης. Αφού διαπίστωσε ότι ο μετρητής λειτουργούσε, καλά, κάνοντας επί ένα μήνα καθημερινές μετρήσεις, έφερε αντίγραφα των δύο τελευταίων λανθασμένων λογαριασμών και πίνακα, με όλους τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., το οποίο μεταβίβασε την καταγγελία στη Δ.Ε.Η., ζητώντας να γίνει νέα εκκαθάριση αυτών των δύο λογαριασμών και να ληφθεί υπόψη η συνήθης κατανάλωση του διαμερίσματος, και όχι η λανθασμένη, στον επόμενο λογαριασμό, που θα εκδοθεί. Η Δ.Ε.Η., τελικά, προχώρησε, στην ικανοποίηση του αιτήματος της Καταναλώτριας.