ΔΕΚΟ & Δημόσιο

Ταλαιπωρία κατά τη διαδικασία έκδοσης Δ.Α.Τ.

Καταναλωτές, μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., διαμαρτυρήθηκαν, για την κατάσταση, που επικρατεί, στα αστυνομικά τμήματα όλης της επικράτειας, κατά τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι πολίτες προσέρχονται, στα αστυνομικά τμήματα, μετά από προτροπή διοικητών πολλών τμημάτων, από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν, με αποτέλεσμα να συνωστίζονται. Ταυτόχρονα, οι συνθήκες αναμονής τους δεν είναι ιδανικές, ενώ, συχνά, στο τέλος αυτής της ταλαιπωρίας, ο πολίτης φεύγει, χωρίς να έχει εξυπηρετηθεί. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. διαβίβασε τις καταγγελίες, στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος έκρινε, ως εξής:

«Η Αρχή μας θεωρεί ότι η άρση των δυσλειτουργιών στη διαδικασία έκδοσης δελτίων αστυνομικής ταυτότητας πρωτεύει έναντι της απόδοσης τυχόν ευθυνών στα αρμόδια αστυνομικά όργανα. Δεν επιτρέπεται να ταλαιπωρούνται οι πολίτες μόνον για να προμηθευτούν αριθμό προτεραιότητας για την εξέταση του αιτήματός τους. Δεν επιτρέπεται, επίσης, να κυκλοφορούν οι πολίτες χωρίς δελτίο ταυτότητας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η καθιέρωση του «ονομαστικού ραντεβού», τηλεφωνικώς -αλλά και με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Με τη διαδικασία αυτή θα καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία, κατά την οποία ο πολίτης θα καταθέτει τα δικαιολογητικά και θα παραλαμβάνει αυθημερόν την ταυτότητά του. Η εν λόγω διαδικασία θα εφαρμόζεται για τις «μη επείγουσες» περιπτώσεις έκδοσης νέου δελτίου ταυτότητας. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αυθημερόν έκδοση της ταυτότητας, και εφόσον κριθεί απαραίτητο να παρακρατηθεί από την υπηρεσία το προς αντικατάσταση δελτίο ταυτότητας, ο Συνήγορος του Πολίτη προτρέπει το Υπουργείο να εξεταστεί εκ νέου η δυνατότητα επανεισαγωγής του «προσωρινού δελτίου ταυτότητας» που υπήρχε παλαιότερα. Με το δελτίο αυτό, οι πολίτες θα εφοδιάζονται με νομιμοποιητικό έγγραφο που θα τους επιτρέπει να συναλλάσσονται με τις διάφορες υπηρεσίες για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η έκδοση του κανονικού δελτίου. Ιδίως με το δελτίο αυτό θα εφοδιάζονται όσοι έχουν δηλώσει κλοπή ή απώλεια του δελτίου τους, για όσο χρόνο διαρκεί και η έρευνα περί των συνθηκών απώλειας. Το δελτίο αυτό είναι δυνατόν να γίνεται δεκτό και από τα γραφεία διαβατηρίων.

Κρίνεται αναγκαία η επανεξέταση της διαδικασίας έκδοσης ταυτοτήτων όσον αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών και το προσωπικό που απασχολείται σε αυτήν. Η επάρκεια σε αριθμό και η σχετική κατάρτιση του προσωπικού, ιδίως σε θέματα δημοτολογίου και αστικής κατάστασης των πολιτών γενικότερα, θα βοηθήσει να επιλύονται τα σχετικά προβλήματα ευχερέστερα. Η βελτίωση - ολοκλήρωση της υλικοτεχνικής υποδομής για την οποία ήδη ενεργεί, όπως έχει δηλώσει, το Υπουργείο, θεωρείται σημαντικότατος παράγοντας άμβλυνσης των δυσλειτουργιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης μπορεί να θεωρηθεί η αναδιοργάνωση, που εφαρμόστηκε στη Διεύθυνση διαβατηρίων, με αποτέλεσμα τη ραγδαία εξομάλυνση της κατάστασης που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στον τομέα των διαβατηρίων (αν και μόνο για το εσωτερικό της Χώρας).

Τέλος, τυχόν προβλήματα στα δικαιολογητικά να εξετάζονται ενδελεχώς και μόνον εφόσον κρίνονται αξεπέραστα να ζητείται η εκ νέου υποβολή τους»