ΔΕΚΟ & Δημόσιο

Τρόπος επιβολής προστίμου για διατήρηση αυθαιρέτων

 

Στο ΚΕ.Π.ΚΑ., δεχτήκαμε πολλές καταγγελίες, σχετικά με τον τρόπο επιβολής προστίμου, για διατήρηση αυθαιρέτων. Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο απαίτησε να εξοφληθούν, μέσα σε 12 μήνες, οφειλές 10 ετών. Απευθύναμε σχετική επιστολή, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γ. Αλογοσκούφη, ζητώντας να μην καθυστερούν, επί χρόνια, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ., τη βεβαίωση των οφειλών και παράλληλα, ζητήσαμε το διακανονισμό των χρεών, σε δόσεις, ώστε να μην εξαντλούνται, οικονομικά, οι οφειλέτες. Εν τέλει, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών διαβίβασε το αίτημά μας στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., το οποίο εξέδωσε εγκύκλιο, προς τις Υπηρεσίες Πολεοδομίας, συστήνοντας την «έγκαιρη και τακτική αποστολή των χρηματικών καταλόγων, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., ώστε να αποφεύγεται το δυσβάσταχτο χρέος εξόφλησης μαζικών οφειλών προστίμων διατήρησης παλαιοτέρων ετών, εκ μέρους των ιδιοκτητών αυθαιρέτων».