Αρχείο

Ηλεκτρονικό φακέλωμα ανηλίκων στη Γαλλία

11/10/2008
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Ματσούκα Μαρία
Θέμα: Ηλεκτρονικό φακέλωμα ανηλίκων στη Γαλλία
Προς: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Η Γαλλική Κυβέρνηση προχώρησε, το περασμένο καλοκαίρι, στη δημιουργία αστυνομικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (ονόματι EDVIGE) με σκοπό τη συγκέντρωση και την ανάλυση στοιχείων για άτομα από 13 ετών και άνω τα οποία θεωρούνται «ικανά να απειλήσουν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια». Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία των ατόμων αυτών όπως διευθύνσεις, τηλέφωνα, φορολογικά στοιχεία, κατάσταση υγείας, οικογενειακή κατάσταση, πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές απόψεις, συμπεριφορές, μετακινήσεις, ακόμη και σεξουαλικές προτιμήσεις, αλλά και στοιχεία για τον κοινωνικό τους περίγυρο. Επίσης, οι πληροφορίες αυτές θα συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό. Το Προεδρικό Διάταγμα δημιουργίας της EDVIGE δεν προβλέπει πώς και από ποιόν τα συγκεντρωμένα στοιχεία θα χρησιμοποιούνται, πράγμα που σημαίνει ότι ο κάθε υπάλληλος της σχετικής υπηρεσίας θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά και να τα εκμεταλλεύεται όπως επιθυμεί.

Ποιά είναι η θέση του Συμβουλίου για το μέτρο που έλαβε η Γαλλική Κυβέρνηση, επικαλούμενη, όπως συνηθίζεται μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, την προστασία της εθνικής ασφάλειας, μέτρο το οποίο αφενός προωθεί τη διακριτική μεταχείριση των πολιτών, αφετέρου καταργεί κάθε έννοια ελευθερίας του πολίτη και, κατά συνέπεια, κάθε έννοια δημοκρατίας;