Αρχείο

Κατασχέσεις ακατάλληλων τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης

11/11/2008
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Μαυρομμάτης Μανώλης
Θέμα: Κατασχέσεις ακατάλληλων τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Στο πρώτο 9μηνο του 2008, κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές 1.900 τόνοι εισαγόμενων τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης. Από τα κατασχεθέντα στα τελωνεία προϊόντα, το ρεκόρ κατέχει η Κίνα με 1.034 τόνους και ακολουθούν οι Αργεντινή, Καναδάς, Βιετνάμ, Χιλή, Ινδία, Αίγυπτος και ΗΠΑ, ενώ τα ακατάλληλα τρόφιμα ήταν όσπρια, ξηροί καρποί, εσπεριδοειδή, καφές, δημητριακά και φρούτα. Λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη οικονομική κρίση και την ανάγκη πολλών εταιρειών να μειώσουν το κόστος των εισαγωγών τους, πώς μπορεί να προστατεύσει η Επιτροπή τον ευρωπαίο καταναλωτή από την κατανάλωση ακατάλληλων εισαγόμενων τροφίμων; Πώς θα διασφαλίσει την διατήρηση των προδιαγραφών για τα εισαγόμενα τρόφιμα από τρίτες χώρες, και ιδιαίτερα από αναπτυσσόμενες χώρες, εν μέσω της οικονομικής κρίσης; Προβλέπονται κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εταιρείες εισαγωγής τροφίμων που αναζητούν κέρδη σε βάρος των καταναλωτών;

E-6274/08EL
Απάντηση της κ. Βασιλείου
εξ ονόματος της Επιτροπής
(6.1.2009)

Υπάρχει πλήρης κοινοτική νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων στην κοινοτική αγορά. Οι έλεγχοι διεξάγονται αναλόγως προς τον κίνδυνο, δηλαδή όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος τόσο μεγαλύτερος είναι ο έλεγχος. Τα εισαγόμενα προϊόντα απαιτούν ειδικούς ελέγχους λόγω των διαφορετικών συνθηκών δημόσιας υγείας, καθώς και υγείας των ζώων και των φυτών στις χώρες καταγωγής. Οι τρίτες χώρες πρέπει να πληρούν σημαντικές προϋποθέσεις, που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, πριν να κριθούν επιλέξιμες να εξάγουν προϊόντα υψηλού κινδύνου, όπως το κρέας και τα προϊόντα κρέατος, στην Κοινότητα. Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) της Επιτροπής διεξάγει τακτικά ελέγχους για να επαληθεύσει επιτόπου τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω απαιτήσεις.

Οι έλεγχοι επί των εισαγωγών εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όλες οι εισαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων στην Κοινότητα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου (ΣΥΚΕ), βάσει υγειονομικού πιστοποιητικού και κατόπιν ελέγχων τεκμηρίωσης και ταυτοποίησης. Εφαρμόζεται επίσης ένα πρόγραμμα φυσικών ελέγχων, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει εργαστηριακές αναλύσεις. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, εφαρμόζεται επίσης ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα κτηνιατρικών καταλοίπων πριν να επιτραπούν οι εισαγωγές από επιμέρους τρίτες χώρες για συγκεκριμένα προϊόντα. Για ορισμένα μη ζωικά προϊόντα υψηλού κινδύνου, όπως οι καρποί με κέλυφος οι οποίοι μπορεί να είναι μολυσμένοι, για παράδειγμα από αφλατοξίνες, προβλέπονται επίσης υψηλά επίπεδα ελέγχων στα σημεία εισαγωγής στην Κοινότητα.

Εφόσον εντοπισθούν προβλήματα κατά τις εισαγωγές σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, αυτά κοινοποιούνται, μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF), στα υπόλοιπα κράτη μέλη και ιδίως στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου αυτών. Αυτό συνεπάγεται υποχρεωτικά υψηλότερο επίπεδο παρακολούθησης και κατάλληλη διορθωτική δράση.

Αποφάσεις διασφάλισης λαμβάνονται επίσης σε κοινοτικό επίπεδο εφόσον κρίνεται απαραίτητο να εισαχθούν επιπλέον μέτρα, όπως υψηλότερο επίπεδο δοκιμών, διαγραφή εξαγωγέων από τον εγκεκριμένο κατάλογο εξαγωγέων προς την ΕΚ ή ακόμη πλήρης απαγόρευση εξαγωγών προς την ΕΚ.
Εάν η συγκεκριμένη τρίτη χώρα δεν αναλαμβάνει διορθωτική δράση, λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο.
Η κοινοτική νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίζουν κανόνες για τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα και να έχουν οι εν λόγω κυρώσεις αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.