Αρχείο

Επιμολυσμένο με ορυκτέλαια ηλιέλαιο στην ελληνική αγορά

14/05/2008
Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Δημήτριος Παπαδημούλης
Θέμα: Επιμολυσμένο με ορυκτέλαια ηλιέλαιο στην ελληνική αγορά
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Στις 06.05.2008 ανακλήθηκε από την ελληνική αγορά μεγάλη ποσότητα επικίνδυνου ηλιέλαιου, επιμολυσμένου με ορυκτέλαια, μετά από ενημέρωση του ΕΦΕT από το κοινοτικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης RASFF. Δεδομένου όμως ότι οι συγκεκριμένες ποσότητες ηλιέλαιου εισήχθησαν στην Ελλάδα από τρίτη χώρα, ένα σημαντικό μέρος τους έχει ήδη καταναλωθεί ή χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Ερωτάται η Επιτροπή: Πότε ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά και πότε ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές; Θα μπορούσε η Επιτροπή να διευκρινίσει την προέλευση του επίμαχου προϊόντος; Γνωρίζει πού και πώς μολύνθηκε, ποιά είναι η συνολική ποσότητα του επιμολυσμένου ηλιέλαιου που διατέθηκε στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά και σε ποια προϊόντα χρησιμοποιήθηκε; Θεωρεί ότι οι ελληνικές αρχές έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας; Τί είδους μέτρα προτίθεται να λάβει για να διασφαλιστεί η πλήρης απόσυρση του ηλιέλαιου και των προϊόντων στα οποία χρησιμοποιήθηκε, από όλα τα σημεία διάθεσης, ούτως ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές και η δημόσια υγεία; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας σε ό,τι αφορά τους ελέγχους εισαγόμενων τροφίμων;

Απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Οι ελβετικές αρχές πληροφόρησαν το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) στις 5 Μαΐου 2008 σχετικά με τη διανομή από ελβετική εταιρεία ηλιελαίου επιμολυσμένου με ορυκτέλαιο, προέλευσης Ουκρανίας. Το επιμολυσμένο ηλιέλαιο διανεμήθηκε στην Ελλάδα, τη Ιταλία και την Τουρκία. Το RASFF διαβίβασε την εν λόγω πληροφορία αμέσως στις 5 Μαΐου 2008 σε όλα τα μέλη του δικτύου RASFF-, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών αρχών.

Το εμπλουτισμένο έλαιο προέρχεται από την Ουκρανία, αλλά η πηγή επιμόλυνσης είναι ακόμη ασαφής. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των ουκρανικών αρχών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, περίπου 60.000 τόνοι επιμολυσμένου ηλιέλαιου προέλευσης Ουκρανίας εισήχθησαν στην Ευρωπαϊκοί Ένωση. Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας.

Η Επιτροπή συνέστησε την απόσυρση από την αγορά όλων των ποσοτήτων επιμολυσμένου ηλιελαίου προέλευσης Ουκρανίας, εκτός εάν καθώς και την απόσυρση τροφίμων που περιέχουν πάνω από 10% επιμολυσμένου ηλιελαίου, είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι το επίπεδο ορυκτελαίου είναι χαμηλότερο από 300 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm). Οι συστάσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονική δήλωση της ευρωπαϊκής αρχής ασφάλειας τροφίμων (EFSA), η οποία, λαμβάνοντας υπόψη εκτιμήσεις σχετικά με την έκθεση ανθρώπων και το γεγονός ότι η ανάλυση έδειξε ότι το ορυκτέλαιο ήταν του τύπου υψηλού ιξώδους, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια τέτοια έκθεση, αν και ανεπιθύμητη για κατανάλωση από άνθρωπο, δεν συνιστά λόγο ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.

Στις 10 Ιουνίου 2008 η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2008/433/ΕΚ (1) με την οποία επιβάλλονται ειδικές προϋποθέσεις που διέπουν την εισαγωγή ηλιελαίου από την Ουκρανία ή απαγορεύουν την εισαγωγή από την εν λόγω χώρα, λόγω των κινδύνων επιμόλυνσης από ορυκτέλαιο. Η απόφαση προβλέπει ότι η εισαγωγή ηλιελαίου από την Ουκρανία επιτρέπεται μόνο αν το φορτίο συνοδεύεται από έγκυρο πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται η απουσία απαράδεκτων επιπέδων ορυκτελαίου. Έγκυρο πιστοποιητικό δύναται να εκδοθεί μόνο αφού η Επιτροπή θα έχει αξιολογήσει και αποδεχτεί το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης που έχει θεσπιστεί από τις ουκρανικές αρχές. Επιπλέον, κάθε φορτίο ηλιελαίου με προέλευση την Ουκρανία και συνοδευόμενο από έγκυρο πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβάλλεται σε δειγματοληψία και ανάλυση κατά την εισαγωγή για έλεγχο ως προς την παρουσία ορυκτελαίου.

Οι αρχές της Ουκρανίας βρίσκονται σε διαβούλευση  με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής για την εγκαθίδρυση ενός αξιόπιστου συστήματος ελέγχου, ώστε να επαναληφθούν οι εισαγωγές ηλιελαίου από την Ουκρανία, σύστημα το οποίο θα πρέπει να παρέχει ικανοποιητικές εγγυήσεις ως προς το ότι το ουκρανικό ηλιέλαιο δεν θα περιέχει ορυκτέλαιο σε απαράδεκτα επίπεδα.

Επίσης, προβλέπεται ενίσχυση των ελέγχων ως προς την παρουσία ορυκτελαίου σε όλα τα φυσικά έλαια που εισάγονται στην ΕΕ.
Επιπλέον, η FEDIOL, που αντιπροσωπεύει τη βιομηχανία ελαίων και πρωτεϊνούχων τροφίμων της ΕΕ., συμπεριέλαβε από τις 22Απριλίου 2008 στον κώδικα πρακτικής της την απαίτηση για όλες τις επιχειρήσεις- μέλη της να ελέγχουν συστηματικά όλα τα εισαγόμενα φυτικά έλαια ως προς την επιμόλυνση με ορυκτέλαιο.

Τα μέτρα θα ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο να συμβεί εκ νέου παρόμοιο περιστατικό επιμόλυνσης.


(1) 2008/433/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 10 ης Ιουνίου 2008,για την επιβολή ειδικών όρων όσον αφορά την εισαγωγή ηλιελαίου καταγωγής ή προέλευσης Ουκρανίας λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης με ορυκτέλαιο (κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008)2709), κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον EOX, EEL 151 της 11.6.2008.