Αρχείο

Αναθεώρηση του κανονισμού για τα νέα και καινοτόμα τρόφιμα

16/01/2008
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Γεώργιος Παπαστάμκος
Θέμα: Αναθεώρηση του κανονισμού για τα νέα και καινοτόμα τρόφιμα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με Ανακοίνωσή της (ΙΡ/08/37), η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.1.1997 με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης νέων και καινοτόμων τροφίμων (novel foods) στην αγορά της ΕΕ.

Δεδομένων του παγίου αιτήματος στην ΕΕ για προϊόντα υψηλής ασφάλειας και ποιότητας και της ανάγκης εξισορρόπησης του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος των ευρωπαϊκών προϊόντων (λόγω αυστηρών κανόνων παραγωγής και διάθεσης), ζητούμενο είναι η υπαγωγή των εισαγομένων προϊόντων σε αντίστοιχους κανόνες ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποιοί λόγοι υπαγορεύουν την διευκόλυνση της πρόσβασης "καινοτόμων τροφίμων", τα οποία λ.χ. περιέχουν ή παράγονται από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, στην αγορά της ΕΕ από τρίτες χώρες;

Διαθέτει στοιχεία ως προς το είδος των εισαγομένων "καινοτόμων τροφίμων", τον όγκο των εισαγωγών και τις χώρες προέλευσής τους, στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού;

Πρόκειται για προϊόντα διατροφής ανταγωνιστικά προς αντίστοιχα ευρωπαϊκά παρασκευαζόμενα με συμβατικές μεθόδους;

Πώς διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της πρότασης αναθεώρησης του κανονισμού;