Αρχείο

Παράπονα προς Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

2/4/2007
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Χατζιδάκης
Θέμα: Παράπονα προς Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοιχεία σχετικά με:

1. Τον αριθμό παραπόνων που έχουν κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή κάθε κράτους μέλους σχετικά με προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί σε καταναλωτές κατά τη διάρκεια ή και μετά το πέρας συναλλαγών τους;

2. Τι είδους προϊόντα και υπηρεσίες αφορούν συνήθως οι καταγγελίες που καταθέτουν οι καταναλωτές;

3. Ποιο ποσοστό των προβλημάτων που συναντούν οι καταναλωτές αποτελεί αποτέλεσμα διασυνοριακών αγορών ανά κράτος μέλος;