Αρχείο

Μέσος μισθός και μέση κατανάλωση στην Ε.Ε.

2/8/2007
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Χατζιδάκης
Θέμα: Μέσος μισθός και μέση κατανάλωση στην Ε.Ε.
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Θα μπορούσε να με ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποιος ο ελάχιστος και ποιος ο μέσος μισθός σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ;

2. Ποια η μέση κατανάλωση ανά πολίτη σε κάθε κράτος μέλος;

3. Ποιος ο μέσος δανεισμός ανά πολίτη σε κάθε κράτος μέλος;