Αρχείο

Έκρηξη σε κέντρο υπερηψηλής τάσεως της Θεσσαλονίκης και φόβοι για διαρροή "κλοφέν"

28/6/2007
Πρόεδρος ΛΑ.Ο.Σ και Ευρωβουλευτής, κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης
Θέμα: Έκρηξη σε κέντρο υπερηψηλής τάσεως της Θεσσαλονίκης και φόβοι για διαρροή "κλοφέν"
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Έκρηξη σημειώθηκε στις 28.6.2007 σε κέντρο υπερυψηλής τάσεως στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, την Θεσσαλονίκη, ενώ φόβοι υπάρχουν για πιθανή διαρροή ποσότητας "κλοφέν" από πυκνωτές μετασχηματιστή.

Επιτρέπεται από τη Νομοθεσία της ΕΕ η χρήση "κλοφέν" και, αν όχι, ποιοί είναι οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και ποιές οι προβλεπόμενες από την Κοινοτική Νομοθεσία κυρώσεις;"