Αρχείο

Ασφάλεια ή ελευθερία για τους Ευρωπαίους πολίτες στα αεροδρόμια

10/4/2007
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου
Θέμα: Ασφάλεια ή ελευθερία για τους Ευρωπαίους πολίτες στα αεροδρόμια
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Οι ευρωπαίοι πολίτες προκειμένου να συμβάλουν στη δίωξη της τρομοκρατίας και την ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων δεν διαμαρτυρήθηκαν μαζικά για την κατακράτηση προσωπικών τους ειδών σε ρευστή μορφή και την οικονομική τους επιβάρυνση για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης μετά τη διενέργεια ελέγχου.

Προβλήματα που προκύπτουν από τα ανωτέρω μέτρα είναι η αδικαιολόγητη στέρηση των περιουσιακών στοιχείων και η άρνηση παράδοσής τους μετά από έλεγχο, η έλλειψη ελέγχου της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από το προσωπικό ασφαλείας το οποίο κάνει κατάχρηση των νέων υπερεξουσιών του, η έλλειψη φθηνής ή δωρεάν παροχής ποσίμου νερού βασικού είδους επιβίωσης, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, και η δυσφήμιση της ΕΕ στο όνομα της οποίας αναγγέλλονται δια μεγαφώνων τα απαγορευτικά μέτρα, τουλάχιστον στα ελληνικά αεροδρόμια.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν στο πλαίσιο των ευθυνών της για την εξασφάλιση συνθηκών ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης θα μπορούσε παράλληλα με την απαγόρευση να ρυθμίσει τη μεταφορά υγρών ειδών και να προτείνει λύσεις για την δωρεάν παροχή ποσίμου ύδατος και την δωρεάν παροχή οικολογικών προστατευτικών σάκων.