Αρχείο

Διαχείριση λυματολάσπης Θεσσαλονίκης

14/3/2007
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη
Θέμα: Διαχείριση λυματολάσπης Θεσσαλονίκης
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η διαχείριση της λυματολάσπης, η οποία παράγεται από τις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην Θεσσαλονίκη. Παρόλο που τα γραμμάρια που αντιστοιχούν ανά κάτοικο είναι πολύ λίγα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρατηρείται ραγδαία αύξηση της εν λόγω ποσότητας, γεγονός που κάνει επιτακτική την εξεύρεση λύσης.

Εντούτοις, το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται παραλείψεις στην λειτουργία των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Θεσσαλονίκης, όπως παρατηρήθηκε και από τους σχετικούς ελέγχους της αρμόδιας υπηρεσίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Από την 1η Φεβρουάριου του 2006, η παραγόμενη λυματολάσπη αποτίθεται στο έδαφος εντός της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού, μετά την άρνηση αποδοχής της στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων από τον Σύνδεσμο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνεται και από την αρμόδια υπηρεσία ο τρόπος αυτός διαχείρισης της λυματολάσπης ενέχει τον κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα ενώ ταυτόχρονα προκαλεί οχλήσεις λόγω των οσμών.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν η συγκεκριμένη μορφή διάθεσης της λυματολάσπης συνάδει με την σχετική κοινοτική Οδηγία 99/31/ΕΚ(1).

Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού τηρούν τους σχετικούς κανόνες λειτουργίας, προκειμένου να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον και την δημόσια υγεία;